Läs om Lars

Lars sparar 67 112 kr genom att använda Pensiono.se.

Så här går det till!


Lars är 40 år och har haft tre olika jobb. Det innebär att Lars har tre pensionsförsäkringar i tre olika försäkringsbolag. Lars betalar standardavgifter. Varje försäkring kostar 0,65 % av Lars kapital plus en fast avgift på 300 kr, varje år. Lars har tidigare försökt flytta sina försäkringar till ett pensionsbolag som inte tar ut någon årlig försäkringsavgift, men då fått svaret att lagen inte tillåter det.

När Lars hör att lagstiftningen ändrats och att Pensiono finns, anmäler han sig snabbt. Pensiono tar kostnadsfritt reda på hur mycket Lars betalar för sina nuvarande pensionsförsäkringar, och visar villkoren i de andra försäkringsbolagen. Det visar sig att ca 1/3 av Lars pensionskapital kommer att försvinna i avgifter om inte Lars agerar. Pensiono hjälper Lars att flytta sina pensionspengar till ett bolag som har 0 % i rörlig avgift och 0 kr i fast avgift. Lars sparar 67 112 kr fram till pension på att göra denna flytt.

En av de pensionsförsäkringar Lars flyttar är en fondförsäkring. I en fondförsäkring väljs olika fonder som sen ger avkastning. Viktigast vid val av fondförsäkring är så låg avgift som möjligt samt tillgång till bra fonder. Lars hade tidigare Kinafonder och väljer därför Kinafonder även i sitt nya pensionsbolag.

Den andra försäkringen Lars flyttar är en traditionellt förvaltad försäkring, vilket innebär att pensionsbolaget sköter förvaltningen. Vid val av traditionellt förvaltad försäkring är det viktigaste hur pensionsbolaget mår, det vill säga dess finansiella status. Pensiono tar reda på Lars pensionsbolags status och jämför med andra pensionsbolag. Lars väljer därefter ett pensionsbolag som har bättre förutsättningar att skapa tillväxt på Lars pengar.

Den tredje av Lars försäkringar är inte flyttbar på grund av att försäkringsbolaget inte tillåter det. Pensiono bevakar dock kostnadsfritt försäkringen åt Lars och säger till när den blir flyttbar.


1 Vi samlar in

Via en fullmakt samlar vi in information om dina pensionsförsäkringar.

2 Du jämför

Vi visar vilket bolag som ger dig bättre villkor - du jämför och väljer!

3 Vi byter

Vi kontaktar dig och hjälper dig genomföra flytten.

Starta nu! Det är kostnadsfritt! Kom igång genom att registrera dig, det är kostnadsfritt och tar 30 sekunder.
Vi på Pensiono

Det är vi som hjälper dig spara pengar

Vi på Pensiono
Frågor och svar

FAQ

Frågor och svar
Försäkringsbolag

Vi samlar in information och jämför villkor

Försäkringsbolag