Flytträtt

Ökad konkurrens innebär oftast bättre villkor för konsumenten. För 15 år sedan kostade det exempelvis 5 kr/min att ringa från en mobiltelefon. Ingen har kvar dessa dyra avtal idag då konkurrens gjort att priset blivit markant lägre. På samma sätt har villkoren för dina pensionspengar förbättrats. Pensiono hjälper dig att flytta dina pengar till ett bättre avtal.


Pensionsmarknaden är unik i sitt slag. Fram till 2006 var det helt enkelt inte tillåtet att byta pensionsbolag. Efter bl.a. skandalerna kring Skandia på 2000-talet höjdes rösterna om en avreglering av pensionsmarknaden.

“Pensionssparare i livbolag har en unik relation till sina bolag. Det är sannolikt ett av de få exemplen på att en konsument är bunden av ett avtal som löper över decennier utan möjlighet till uppsägning. Detta är enligt Finansinspektionen inte förenligt med ett gott konsumentskydd.”
Finansinspektionens rapport DNR 06-4007-699


Ovan är ett citat från Finansinspektionen som uppmanade lagstiftaren att inte längre tillåta denna inlåsning av dina pengar. Det kan jämföras med att du köper en mobiltelefon och tvingas teckna ett livslångt abonnemang. Lagstiftaren lyssnade på kritiken och från och med 2008 gäller flytträtt för vissa pensionsförsäkringar. Pensiono sammanställer vilka av dina försäkringar som är flyttbara och vad fördelarna med en flytt är. Genom lägre avgifter kan en flytt höja din pension med 10 000-tals kronor.
1 Vi samlar in

Via en fullmakt samlar vi in information om dina pensionsförsäkringar.

2 Du jämför

Vi visar vilket bolag som ger dig bättre villkor - du jämför och väljer!

3 Vi byter

Vi kontaktar dig och hjälper dig genomföra flytten.

Starta nu! Det är kostnadsfritt! Kom igång genom att registrera dig, det är kostnadsfritt och tar 30 sekunder.
Vi på Pensiono

Det är vi som hjälper dig spara pengar

Vi på Pensiono
Frågor och svar

FAQ

Frågor och svar
Försäkringsbolag

Vi samlar in information och jämför villkor

Försäkringsbolag