Förköpsinformation och ersättning

Nedan finns förköpsinformation och information om Pensionos ersättning


Pensiono.se är en försäkringsförmedlare som drivs som en bifirma till Pensionskontroll i Sverige AB, org: 556862-6609.

Pensionskontroll i Sverige AB (Pensiono) har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerad hos Bolagsverket.
Tillståndet innebär att Pensiono får sammanställa försäkringsinformation samt förmedla alla slag av livförsäkringar samt förmedla fonder. Pensionos försäkringsförmedlare är anställda i Pensiono och är därmed kontrollerade av Pensiono avseende utbildning och kompetenskrav. Teamet bakom Pensiono har en gedigen erfarenhet av pensionsmarknaden, kapitalförvaltning och affärsutveckling.

Pensiono gör en opartisk analys av pensionsmarknaden i syfte att hitta bästa lösning till dig som kund. Pensiono ägs inte till någon del av något försäkringsbolag. Pensiono äger heller inte några andelar i något försäkringsbolag.


Det är viktigt att du som kund vet hur Pensiono tjänar pengar. Om du väljer att flytta dina pensionspengar via Pensiono betalar vissa försäkringsbolag ersättning till oss. Andra bolag betalar ingen ersättning (Nordnet och Danica) och då tar vi istället ut en avgift av dig. Innan du genomför en flytt framgår det tydligt om det kostar något för dig och hur mycket Pensiono får i ersättning. Att Pensiono samlar in information om dina pensionsförsäkringar och visar dig dina möjligheter är alltid avgiftsfritt. Nedan ser du hur vår ersättning ser ut från varje bolag (gäller ej vid flytt via en valcentral).
Klagomål
Om du som kund vill framföra klagomål mot Pensiono rörande förmedling av försäkring eller fonder, vänligen skicka ett brev till klagomålsansvarig Nicklas Hellberg, adress: Pensiono, Kopparbergsv. 8, 72213 Västerås. Klagomål ska besvaras sakligt, varvid svaret ska utformas så att du som klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska du inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma. 

Ansvarsförsäkring:
Pensiono och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Pensiono kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen. Försäkringen är tecknad hos IF Skadeförsäkring AB. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Pensionos agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot IF Skadeförsäkring AB. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Pensiono om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. 

Tvistlösning
Om en tvist uppstår mellan dig och Pensiono kan denna prövas av svensk allmän domstol. Som konsument kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Vägledning
Du kan få hjälp och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid din kommunala konsumentrådgivning. 

Kontaktuppgifter:
*Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00, www.fi.se
*Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se
*Ansvarsförsäkring: IF Skadeförsäkring AB, 106 80 Stockholm, 0771-56 00 00 www.if.se

1 Vi samlar in

Via en fullmakt samlar vi in information om dina pensionspengar.

2 Du jämför

Vi visar vilket bolag som ger dig lägst avgifter -du jämför och väljer!

3 Vi byter

Vi kontaktar dig och genomför flytten. Enkelt och lönsamt för dig!

Starta nu! Det är kostnadsfritt! Kom igång genom att registrera dig, det är kostnadsfritt och tar 30 sekunder.
Vi på Pensiono

Det är vi som hjälper dig spara pengar

Vi på Pensiono
Frågor och svar

FAQ

Frågor och svar
Försäkringsbolag

Vi samlar in information och jämför villkor

Försäkringsbolag